Water Lily Flower – A Symbol of Happiness and Peacefulness

meaning-of-lotus1

“บัว” ดอกไม้ที่เป็นสัญลักษณ์ของความสุข (Happiness) และความสงบสุข (Peacefulness)

“บัว” พันธุ์ไม้น้ำในวงศ์ Nymphaeaceae ชื่อสามัญในภาษาอังกฤษคือ Water lily ได้รับการยกย่องว่าเป็นราชินีแห่งไม้น้ำที่เราสามารถพบเห็นได้ทั่วไปตามแหล่งน้ำต่างๆ มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในแหล่งอารยธรรมต่างๆ ทั่วโลกทั้งในอียิปต์ เมโสโปเตเมีย จีน อินเดีย ได้บันทึกเรื่องราวของบัวมานานมากแล้ว ทั้งในด้านความเชื่อทางศาสนา ตลอดจนถึงเรื่องสัญลักษณ์ของเพศ ความรัก และการถือกำเนิดชีวิตใหม่

บัว : สัญลักษณ์ของความสมบูรณ์ บริสุทธิ์และความสงบสุข
บัวเป็นพืชที่ถูกค้นพบมานานนับหลายพันปี ดังหลักฐานทางประวัติศาสตร์ซึ่งค้นพบซากดอกบัวแห้งในสุสานของกษัตริย์รามาเลสและตุตัน คาเมนแห่งอียิปต์ และพบซากโบราณสถานรูปทรงคล้ายดอกบัวและกลีบของบัวหลวงจำนวนมากในประเทศอินเดีย นอกจากนี้ในเหมืองถ่านหินแห่งหนึ่งในแมนจูเรียของประเทศจีนยังถูกค้นพบเมล็ดบัวหลวงที่มีอายุใกล้เคียงกันกับซากดอกบัวและซากโบราณสถานที่ค้นพบในประเทศอินเดีย ซึ่งมีอายุราว 3,000 – 4,000 ปีมาแล้ว

บัว : สัญลักษณ์ของความเสน่หา เย้ายวนใจ และการเกิดใหม่
Blue Lotus เป็นสัญลักษณ์ของเพศหญิงที่ค้นพบในวัฒนธรรมอียิปต์ ในสุสานของชาวอียิปต์พบภาพวาดโบราณที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงเปลือยกายถือดอกบัวสีฟ้า พร้อมคำทำนายที่ว่าเธอคนนั้นมีความเสน่หา เย้ายวนใจ และสามารถเพียงพอที่จะให้กำเนิดบุตรได้แล้ว

บัว : ดอกไม้แห่งพระพุทธศาสนา
บัวเป็นดอกไม้มงคล เป็นตัวแทนของความบริสุทธิ์ ความเบิกบาน และความสงบในจิตใจ ชาวพุทธนิยมบูชาพระ หรือไหว้พระด้วยดอกบัว ในพุทธประวัติ พระพุทธเจ้าประทับ หรือทรงพระดำเนินบนดอกบัว ในหลักธรรมคำสอน บทสวดมนต์ และพุทธภาษิต มีการอุปมามนุษย์เปรียบเทียบกับดอกบัว เช่น “ดอกบัวสี่เหล่า” “อย่าเห็นกงจักรเป็นดอกบัว” เป็นต้น

ประเทศไทยโชคดีมากเพราะอยู่ในพื้นที่อุดมสมบูรณ์ ดินฟ้า อากาศ น้ำท่าควรค่ากับการปลูกบัว คนรุ่นใหม่จึงควรหันมาให้ความสำคัญกับการปลูกบัวกันมากขึ้นเพื่อช่วยกันสร้างบรรยากาศแห่งความบริสุทธิ์และเกิดความสงบสุขทุกครั้งที่ได้เห็นดอกบัวในแหล่งน้ำใกล้ๆบ้านเรา

 

You May Also Like