Thai Curcuma : Siam Tulip Festival 2013

Thai Curcuma : Siam Tulip Festival

Period
July 25, 2013 to August 18, 2013 at Royal Park Rajapruek, Chiangmai

For more information, call 053-114110-5 or visit www.royalparkrajapruek.org
Open days
Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday
Service hours
11:00 to 21:00

 “เทศกาลปทุมมา:ทิวลิปแห่งสยาม” (Curcuma : Siam Tulip Festival)

     อุทยานหลวงราชพฤกษ์เตรียมจัดงาน“เทศกาลปทุมมา : ทิวลิปแห่งสยาม” (Curcuma : Siam Tulip Festival) ขึ้นอีกครั้งหนึ่ง ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม – 18 สิงหาคม 2556 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักและเห็นความสำคัญของ“ปทุมมา” ที่ได้รับขนานนามว่าเป็นทิวลิปแห่งสยามและเผยแพร่องค์ความรู้และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปทุมมารวมทั้งมีการจัดสวนที่ประดับด้วยปทุมมาหลากหลายสายพันธุ์ การจัดนิทรรศการให้ความรู้ทางวิชาการแก่เยาวชนและเกษตรกรรวมทั้งการจัดแสดงดนตรี และกิจกรรมต่างๆมากมาย  อุทยานหลวงราชพฤกษ์ได้เริ่มทำการเพาะหัวพันธุ์ปทุมมาแล้ว ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา โดยปทุมมาที่จะนำมาจัดแสดงในงานนั้นมีอยู่ถึง 20 สายพันธุ์ ที่มีความหลากหลายสีสันสวยงาม อาทิ พันธุ์เชียงใหม่พิงค์ ขาวดอยตุง สโนว์ไวท์ แอนนา แดงระฆัง ลัดดาวัลย์ เชอรี่ บัวลาย ฯลฯ นอกจากนี้อุทยานหลวงราชพฤกษ์ยังได้เชิญหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนมาร่วมจัดนิทรรศการและตกแต่งสวนด้วยปทุมมาอีกด้วย  สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ หมายเลขโทรศัพท์ 053-114110-5 หรือทางเว็ปไซด์  www.royalparkrajapruek.org

Tulib-festival-2013

Source : www.royalparkrajapruek.org

You May Also Like