Packing Euphorbia milii size S

Thai Euphorbia milii packing

Packing the Euphorbia milii to export. Euphorbia milii size 4 inch See our packing Euphorbia milii ¬†size 4″ in a carton, contain 1,000 plants/carton ¬†Euphorbia milii size 6″- 8″- 10″

Read more »