Packing Euphorbia milii size S

Thai Euphorbia milii packing

Euphorbia milii  ‘Packing for export’ Euphorbia milii size 10-12cm (4 inch) See our packing Euphorbia milii size 4″ , packing 1,000 plants/Box Euphorbia milii size 6 inch *This item is…

Read more »
Packing Euphorbia milii size S

Thai Euphorbia milii packing

Euphorbia milii  ‘Packing for export’ Euphorbia milii size 10-12cm (4 inch) See our packing Euphorbia milii size 4″ , packing 1,000 plants/Box Euphorbia milii size 6 inch *This item is…

Read more »