Packing Euphorbia milii size S

Thai Euphorbia milii packing

Packing the Euphorbia milii to export. Euphorbia milii size 4 inch See our packing Euphorbia milii  size 4″ in a carton, contain 1,000 plants/carton  Euphorbia milii size 6″- 8″- 10″

Read more »
Packing Euphorbia milii size S

Thai Euphorbia milii packing

Packing the Euphorbia milii to export. Euphorbia milii size 4 inch See our packing Euphorbia milii  size 4″ in a carton, contain 1,000 plants/carton  Euphorbia milii size 6″- 8″- 10″

Read more »