Why water lily are not flowering?

วิธีการแก้ปัญหา “น้องบัว” ที่ปลูกไว้ไม่ยอมออกดอก เมื่อน้องบัวสุด Love ที่ปลูกไว้เปลี่ยนไป ไม่ยอมออกดอกสวยให้เจ้าของเชยชมเหมือนเมื่อก่อน แถมต้นก็ยังเล็กลงๆ ไม่เปล่งปลั่งเหมือนเดิม จึงถึงเวลาที่เจ้าของบัวต้องตรวจสอบปัจจัยพื้นฐานในการปลูกบัวเหล่านี้ก่อนแล้วครับ ว่ามีอะไรผิดปกติไปหรือเปล่า 1. ดินปลูก ยังเป็นดินเหนียวหรือดินร่วนเหนียวเหมือนเมื่อก่อนหรือไม่ ถ้าดินเหลว หรือดินเละเป็นโคลนก็เปลี่ยนเถอะครับ 2. น้ำ ถ้าน้ำมีความเป็นกรดด่างมากไปหรือไม่ สังเกตูจากสีว่าขุ่นเขียว มีสาหร่ายไหม น้ำในอ่างบัวควรจะใสหากเปลี่ยนเป็นสีดำ หรือเขียวขุ่นก็เปลี่ยนครับ 3. ลม น้องบัวชอบไม่ชอบลมแรง ถ้าเป็นที่เปิดโล่ง ลมแรง ให้ปลูกบัวประเภทดอกลอย เช่น…

Read more »