พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จึงได้จัดงานมหกรรม “พลังวัฒนธรรม  วิถีเกษตรไทย” The Golden jubilee Museum of Agriculture Office Fair 2014 พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จึงได้จัดงานมหกรรม “พลังวัฒนธรรม วิถีเกษตรไทย” ขึ้นใน ระหว่างวันที่ 5-7 เมษายน Read more