“บัว” ดอกไม้ที่เป็นสัญลักษณ์ของความสุข (Happiness) และความสงบสุข (Peacefulness) “บัว” พันธุ์ไม้น้ำในวงศ์ Nymphaeaceae ชื่อสามัญในภาษาอังกฤษคือ Water lily ได้รับการยกย่องว่าเป็นราชินีแห่งไม้น้ำที่เราสามารถพบเห็นได้ทั่วไปตามแหล่งน้ำต่างๆ Read more