วิธีการแก้ปัญหา "น้องบัว" ที่ปลูกไว้ไม่ยอมออกดอก เมื่อน้องบัวสุด love ที่ปลูกไว้เปลี่ยนไป ไม่ยอมออกดอกสวยให้เจ้าของเชยชมเหมือนเมื่อก่อน แถมต้นก็ยังเล็กลงๆ ไม่เปล่งปลั่งเหมือนเดิม Read more