"เกษตรแฟร์"ประจำปี 2557 (Kaset Fare 2014) รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานการแถลงข่าวการจัดงาน "เกษตรแฟร์"ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 22-30 มีนาคม 2557 เวลา 10.00-22.00 น. ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Read more