Kaset Fare 2014

"เกษตรแฟร์"ประจำปี 2557 (Kaset Fare 2014)

รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานการแถลงข่าวการจัดงาน "เกษตรแฟร์"ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 22-30 มีนาคม 2557 เวลา 10.00-22.00 น. ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ภายใต้แนวคิด "เกษตรสร้างสรรค์ นวัตกรรมสร้างเสริม" โดยปรับโฉมยิ่งใหญ่กว่าทุกปี เน้นการนำนวัตกรรมใหม่ๆ จับต้องได้ไปใช้จริงได้ ซึ่งปีนี้เป็นครั้งแรกที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จับมือร่วมกับภาคเอกชนจำนวน 10 บริษัทใหญ่ๆ นำผลงานนวัตกรรมด้านการเกษตร ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านอุตสาหกรรมอาหาร และการแสดงอุทยานพรรณไม้ สวนชวนชม และการแข่งขันการประกวดอาหารเพื่อสุขภาพ ตลอดจนการสาธิตผลงานนวัตกรรม โดยจัดแสดงในรูปของนิทรรศการลักษณะศาลาแห่งนวัตกรรม (Innovation Pavilion) บริเวณอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ

ที่มา : คมชัดลึก อาทิตย์ที่ 16 มีนาคม 2557
URL :http://www.komchadluek.net/detail/20140316/180880.html#.UyUHeX9QOec