พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จึงได้จัดงานมหกรรม “พลังวัฒนธรรม  วิถีเกษตรไทย” The Golden jubilee Museum of Agriculture Office Fair 2014 พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จึงได้จัดงานมหกรรม “พลังวัฒนธรรม วิถีเกษตรไทย” ขึ้นใน ระหว่างวันที่ 5-7 เมษายน Read more

"Wanvisa" The Winner  :  The Best New Hardy water lily 2010 A hardy waterlily from Thailand was named Best New Waterlily for 2010, acing out 30 other entrants in the competition sponsored by the International Waterlily and Water Gardening Society (IWGS).  Nymphaea ‘Wanvisa’ is the first hardy variety to be named ‘Best in Pond’ since the competition began in 1997. Dr. Nopchai Chansilpa of Thailand, a waterlily hybridizer, introduced this waterlily to aquatic plant enthusiasts at the Read more

"เกษตรแฟร์"ประจำปี 2557 (Kaset Fare 2014) รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานการแถลงข่าวการจัดงาน "เกษตรแฟร์"ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 22-30 มีนาคม 2557 เวลา 10.00-22.00 น. ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Read more